Przegląd: Kolostomia

System jednoczęściowy

System jednoczęściowy zamknięty

Dwuczęściowy system sprzętu stomijnego

Dansac worki zamknięte w systemie dwuczęściowym