Przegląd: Opatrunki specjalistyczne

Opatrunki hydropolimerowe

Opatrunki piankowe

Opatrunki hydrokoloidowe

Opatrunki hydrokoloidowe

Opatrunki alginianowe

Opatrunki hydrożelowe

Amorficzny żel

Opatrunek w formie płytki